Winemaker Andrej Kristancic in the Nando vineyards.

Winemaker Andrej Kristancic in the Nando vineyards.

 
UK flag (square).jpg

Nando’s Andrej Kristančič is a winemaker on the border; half of his vineyards are located in the hills of Collio, at the westernmost tip of Slovenia in the region of Brda, and the other half, just steps away, in Italy’s Friuli region. All of the vines are grown in rocky flysch soil, or “ponka” as it’s known in the local Slovenian dialect. Indigenous white grapes: Rebula, Sauvignon and Zeleni Sauvignon, (Friulano in Italian), along with a Chardonnay that has been adapted over the years to take on specific local traits. Merlot and Cabernet Sauvignon are the only red varieties, per former government edict.

There are currently two Nando lines in his range of wines: The Blue Label, grapes vinified in stainless steel after skin contact from 12 hours and up to 8 days and bottled one year after the harvest, and the Black Label, which includes red and white varieties characterized by maceration of at least 7 days but arriving at 40 days for some wines, spontaneous fermentation and refining on the lees in wood barrels of 500L Slavonian oak for at least 18 months, depending on the vintage. A true farmer’s knowledge of the land, humility and dedication to the tradition of making great wine are what make Nando’s wines the modern incarnation of a bygone era.

• Flysch soil, silt, Ponka

• Spontaneous fermentation and long maceration

• Low sulfur at bottling

• Unfiltered; unrefined

• Non-certified organic farming

Slovene flag (square).jpg

Nando Andrej Kristančič je vinar na meji, polovica njegovih vinogradov se nahaja v hribih Brd, na skrajnem zahodnem konici Slovenije na območju Brda, in drugi pol, le nekaj korakov stran, v Furlanije Italije. Vse trte gojijo v skalnata flišno zemljo, ali "Ponka", kot ga imenujejo v lokalnem slovenskem narečju. Avtohtona bela grozdja: Rebula, Sauvignon in Zeleni sauvignon (Friulano v italijanščini), skupaj z chardonnaya, ki je bil prilagojen v preteklih letih, da se na posebne lokalne značilnosti. Merlot in cabernet sauvignon so edine rdeče sorte, na nekdanjega vladnega odlokom.

Trenutno potekata dva Nando črte v svojem naboru vin: Blue Label, grozdje predelan iz nerjavečega jekla po stiku s kožo pred 12 ur in največ 8 dni in ustekleničene enem letu po žetvi in črno etiketo, ki vsebuje rdeče in belo sorte pa z maceracijo najmanj 7 dni, vendar prihodu na 40 dni za nekatere vrste vina, spontana fermentacija in rafiniranje na drožeh v lesenih sodih 500L slavonskega hrasta, za najmanj 18 mesecev, odvisno od letnika. Poznavanje pravega kmeta iz zemlje, ponižnosti in predanosti tradiciji izdelave odlično vino, so tisto, zaradi česar vinom Nando je sodobno inkarnacijo pretekle dobe.

• flišne tal, mulja, Ponka

• Spontana fermentacija in dolge maceracije

• Nizka vsebnost žvepla na stekleničenje

• Nefiltrirani; nerafinirano

• Non-certificirano organsko kmetovanje